Obnavljanje trakcionih baterija za viljuškare

Trakcionebaterije.jpg

Browell d.o.o. uvrstio je novu uslugu u svoju ponudu.

Pored prodaje i servisiranja viljuškara, u ponudi je i revitalizacija, odnosno, obnavljanje trakcionih baterija za viljuškare i druge radne mašine.

Revitalizaciju trakcionih baterija radimo za svoje potrebe ali i za potrebe naših klijenata.

Ovim postupkom se produžava životni vek baterije, te je stoga, revitalizacija baterije dugoročna investicija koja se isplati.

Ispravnim održavanjem baterije i njenom revitalizacijom, životni vek baterije se može produžiti za dodatne dve do tri godine.

Revitalizacijom baterije se postiže sledeće:
- produžava se rok trajanja baterije
- povećava se broj radnih sati
- utvrđuje se stvarni kapacitet baterije
- smanjuju se troškovi održavanja