Električni viljuškari

Kataloški broj: E 357
Model: Linde E15-02

God. proizvod.: 2014

Vis. dizanja: 4470 mm

Nosivost: 1500 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3185 kg

Kataloški broj: E 604
Model: Linde E18L-01

God. proizvod.: 2008

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1000 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3148 kg

Kataloški broj: E 613
Model: Linde E18L-01

God. proizvod.: 2010

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3409 kg

Kataloški broj: E 624
Model: Linde E16-01

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2100 mm

Masa viljuškara: 3500 kg

Kataloški broj: E 630
Model: Linde E16L-01

God. proizvod.: 2013

Vis. dizanja: 4250 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2700 mm

Masa viljuškara: 3349 kg

Kataloški broj: E 637
Model: Linde E16L-01

God. proizvod.: 2013

Vis. dizanja: 4650 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3150 kg

Kataloški broj: E 638
Model: Linde E18PH-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3770 kg

Kataloški broj: E 646
Model: Linde E16-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2100 mm

Masa viljuškara: 3370 kg

Kataloški broj: E 651
Model: Linde E20/600-02

God. proizvod.: 2002

Vis. dizanja: 3400 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2300 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: E 654
Model: Linde E18-01

God. proizvod.: 2010

Vis. dizanja: 4650 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1150 mm

Vis. spuš. krana: 2900 mm

Masa viljuškara: 3643 kg

Kataloški broj: E 665
Model: Linde E16L-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1000 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3072 kg

Kataloški broj: E 667
Model: Linde E16L-01

God. proizvod.: 2013

Vis. dizanja: 4140 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2600 mm

Masa viljuškara: 3237 kg

Kataloški broj: E 670
Model: Linde E16H-01

God. proizvod.: 2012

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1050 mm

Vis. spuš. krana: 2100 mm

Masa viljuškara: 3639 kg

Kataloški broj: E 674
Model: Linde E20PH-01

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 3550 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1150 mm

Vis. spuš. krana: 2400 mm

Masa viljuškara: 3769 kg

Kataloški broj: E 675
Model: Linde E30-03/600

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3200 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1200 mm

Vis. spuš. krana: 2200 mm

Masa viljuškara: 5271 kg

Kataloški broj: E 676
Model: Linde E 18 PH-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3550 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2400 mm

Masa viljuškara: 3789 kg

Kataloški broj: E 689
Model: Linde E18PH-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3459 kg

Kataloški broj: E 690
Model: Linde E20PHL -00

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 4079 kg

Kataloški broj: E331
Model: Linde H16PH-01

God. proizvod.: 2008

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: E332
Model: Linde E16PH-01

God. proizvod.: 2012

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 2480 kg

Kataloški broj: E338
Model: Linde E16L-01

God. proizvod.: 2010

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1050 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: