Gasni viljuškari

Kataloški broj: RT175
Model: Linde H25T

God. proizvod.: 2003

Vis. dizanja: 3400 mm

Nosivost: 3400 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 2270 mm

Masa viljuškara: 3855 kg

Kataloški broj: RT222
Model: Linde H30T

God. proizvod.: 2006

Vis. dizanja: 3300 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Ne

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 2280 mm

Masa viljuškara: 4421 kg

Kataloški broj: RT278
Model: Linde H30T

God. proizvod.: 2008

Vis. dizanja: 3600 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 2550 mm

Masa viljuškara: 4715 kg

-6%
Kataloški broj: RT364
Model: Linde H25T

God. proizvod.: 2004

Vis. dizanja: 3400 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1200 mm

Vis. spuš. krana: 2350 mm

Masa viljuškara: 3660 kg

Kataloški broj: RT396
Model: Linde H16

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 3540 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1000 mm

Vis. spuš. krana: 2250 mm

Masa viljuškara: 3090 kg

-11%
Kataloški broj: RT424
Model: Linde H20T

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 4800 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 3000 mm

Masa viljuškara: 3370 kg

Kataloški broj: RT430
Model: Still R70-30T

God. proizvod.: 2002

Vis. dizanja: 4742 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 2270 mm

Masa viljuškara: 5175 kg

-12%
Kataloški broj: RT432
Model: Still RX70-30T

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 5070 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 3200 mm

Masa viljuškara: 4364 kg

-12%
Kataloški broj: RT433
Model: Still RX70-30T

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 5120 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 3200 mm

Masa viljuškara: 4364 kg

-6%
Kataloški broj: RT475
Model: Linde H20T

God. proizvod.: 2008

Vis. dizanja: 3250 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 3125 kg

Kataloški broj: RT483
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 3150 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2100 mm

Masa viljuškara: 2955 kg

Kataloški broj: RT485
Model: Linde H25T

God. proizvod.: 2003

Vis. dizanja: 4000 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1200 mm

Vis. spuš. krana: 2650 mm

Masa viljuškara: 3690 kg

Kataloški broj: RT489
Model: Linde H30T

God. proizvod.: 2008

Vis. dizanja: 5000 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 3300 mm

Masa viljuškara: 4695 kg

Kataloški broj: RT490
Model: Linde H30T

God. proizvod.: 2004

Vis. dizanja: 5100 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 3250 mm

Masa viljuškara: 4720 kg

Kataloški broj: T466
Model: Linde H18T-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 5050 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 3000 mm

Masa viljuškara: 3385 kg

-11%
Kataloški broj: T473
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2010

Vis. dizanja: 5250 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 3300 mm

Masa viljuškara: 3065 kg

-5%
Kataloški broj: T477
Model: Linde H20T

God. proizvod.: 2008

Vis. dizanja: 4600 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2200 mm

Masa viljuškara: 3255 kg

-9%
Kataloški broj: T481
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2100 mm

Masa viljuškara: 2800 kg

-10%
Kataloški broj: T482
Model: Linde H16T-01

God. proizvod.: 2010

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2300 mm

Masa viljuškara: 2830 kg

Kataloški broj: T484
Model: Linde H30T-03

God. proizvod.: 2000

Vis. dizanja: 4650 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1150 mm

Vis. spuš. krana: 2200 mm

Masa viljuškara: 4450 kg

-7%
Kataloški broj: T520
Model: Linde H16T-01

God. proizvod.: 2012

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2700 mm

Masa viljuškara: 3250 kg