Paletni viljuškari

Kataloški broj: P470
Model: Linde L12

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 3300 mm

Nosivost: 1200 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 2150 mm

Masa viljuškara: 895 kg

Kataloški broj: P529
Model: Linde L12

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 2450 mm

Nosivost: 1200 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1650 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: P530
Model: Linde L16

God. proizvod.: 2009

Vis. dizanja: 2300 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1700 mm

Masa viljuškara: 1315 kg

Kataloški broj: P533
Model: Linde L12 LHPSP

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 2000 mm

Nosivost: 1200 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: P540
Model: Linde T16

God. proizvod.: 1998

Vis. dizanja: 200 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana:

Bočni pomak: Ne

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: P542
Model: Linde L14

God. proizvod.: 2012

Vis. dizanja: 2900 mm

Nosivost: 1400 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1950 mm

Masa viljuškara: 1185 kg

Kataloški broj: P542
Model: Linde L14

God. proizvod.: 2012

Vis. dizanja: 2900 mm

Nosivost: 1400 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1950 mm

Masa viljuškara: 1185 kg

Kataloški broj: P543
Model: Linde L14

God. proizvod.: 2005

Vis. dizanja: 1900 mm

Nosivost: 1400 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1400 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: P544
Model: Linde L10

God. proizvod.: 2005

Vis. dizanja: 4200 mm

Nosivost: 1000 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Ne

Širina: 80 mm

Vis. spuš. krana: 1950 mm

Masa viljuškara: 1065 kg

Kataloški broj: P545
Model: Linde L16i

God. proizvod.: 2013

Vis. dizanja: 4200 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1920 mm

Masa viljuškara: 1315 kg

Kataloški broj: P546
Model: Linde L12i

God. proizvod.: 2014

Vis. dizanja: 3200 mm

Nosivost: 1200 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 2130 mm

Masa viljuškara: 1065 kg

Kataloški broj: P547
Model: Linde L16

God. proizvod.: 2009

Vis. dizanja: 4200 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1900 mm

Masa viljuškara: 1500 kg

Kataloški broj: P548
Model: Linde L14

God. proizvod.: 2003

Vis. dizanja: 4700 mm

Nosivost: 1400 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 2060 mm

Masa viljuškara: 1530 kg

Kataloški broj: P549
Model: Linde L14

God. proizvod.: 2000

Vis. dizanja: 2900 mm

Nosivost: 1400 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1900 mm

Masa viljuškara: 1190 kg

Kataloški broj: P551
Model: Linde T16

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 200 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana:

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: P552
Model: Linde T16

God. proizvod.: 2010

Vis. dizanja: 200 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana:

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: P553
Model: Linde L10

God. proizvod.: 2006

Vis. dizanja: 2900 mm

Nosivost: 1000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1900 mm

Masa viljuškara: 885 kg

Kataloški broj: RP001
Model: Ostali

God. proizvod.:

Vis. dizanja: 200 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana:

Bočni pomak: Ne

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara: 70 kg

Kataloški broj: RP214
Model: Linde T20SF

God. proizvod.: 2003

Vis. dizanja: 200 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana:

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara: 890 kg

Kataloški broj: RP216
Model: Linde L14

God. proizvod.: 2014

Vis. dizanja:

Nosivost: 1400 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 2800 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: RP218
Model: Linde L12L

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 2010 mm

Nosivost: 1200 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Ne

Širina: 800 mm

Vis. spuš. krana: 1400 mm

Masa viljuškara: